ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Pozývame  Vás na 12. ročník ultra trailu a diaľkového pochodu 100 Míľ Krajom Malých Karpát (100MKMK). Veríme, že sa Vám naše podujatie bude páčiť.

100 MKMK je prvý ultra trail a diaľkový pochod na Slovensku s dĺžkou trasy nad 200 km. Tri náročné trasy (A - The Shadow Warrior (215 km / +8.000 m), B - Last Ronin (165 km / +6.600 m) a C - The Black Knight (135 km / +5300 m) sú zasadené do krásneho prostredia Malých Karpát. Podujatie je určené pre skúsených ultrabežcov a diaľkoplazov.

Termín:

18.-20. august 2023

Prezentácia účastníkov:

Chtelnica, základná škola (Námestie 1. mája 3) v piatok 18. augusta od 8:00 do 13:00 hod.

Miesto a čas štartu:

Chtelnica, areál základnej školy (Námestie 1. mája 3) v piatok 19. augusta o 13:30 hod.

Štart pre najpomalších o 12:00

Čas štartu je spoločný pre všetky trasy 100MKMK!

Cieľ:

Chtelnica, areál základnej školy (Námestie 1. mája 3)

Odporúčané časové limity:

  • Trasa A (The Shadow Warrior): 57 hodín ( resp. 59h pre skoršie štartujúcich )
  • Trasa B (Last Ronin): 48 hodín
  • Trasa C (The Black Knight): 36 hodín

Povinná výbava:

  • Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktore tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
  • Zdroj svetla postačujúci na pohyb v teréne počas dvoch nocí
  • Reflexné prvky oblečenia, resp. reflexná vesta/reflexná páska
  • Vlastný pohár alebo hrnček, prípadne fľaša so širokým hrdlom
  • Fľaše alebo vodný vak s objemom minimálne 1 liter počas celého podujatia

V rámci odporúčanej výbavy si vezmite všetko, na čo ste na podobných akciách zvyknutí a vlastnú chémiu :-)

Zaradenie podujatia:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny organizačných pokynov.