PRIHLASOVANIE

 

Prihlasovanie na 100MKMK 2020 prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára:

>>>PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE 100MKMK 2022<<<

Údaje označené s * sú povinné. Pokyny k úhrade štartovného poplatku obdržíte prostredníctvom e-mailu. Zoznam prihlásených účastníkov je aktualizovaný cca každých 3--5dní.

Štartovné v 2. vlne registrácie

(uvedené ceny štartovného platia od1.6.2022 do 8.8.2022 ):

  • TRASA A: 53 € (1320 CZK)
  • TRASA B: 45 € (1120 CZK)
  • TRASA C: 38 € (940 CZK)

 

Pokyny k úhrade štartovného obdrží účastník mailom po prihlásení v priebehu týždňa

Zľavy:

Všetci účastníci prvého ročníka a Čestní členovia Lazoklubu majú zľavu vo výške 7 € (170 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Víťazi hlavnej trasy (najdlhšej) v jednotlivých ročníkoch majú zľavu vo výške 20 € (500 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Účastníci starší ako 60 rokov (vrátane) majú zľavu vo výške 20 € (500 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Storno účasti a prevedenie štartovného poplatku:

V prípade zrušenia účasti do 31.7.2021 sa účastníkovi vracia štartovné po odpočítaní storno poplatku vo výške 6 . Je tiež možné prevedenie štartovného poplatku v plnej výške na iného účastníka, a to v termíne do 10.8.2020.