PRIHLASOVANIE

 

Prihlasovanie na 100MKMK 2024 prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára:

>>>PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE 100MKMK 2024<<<

Údaje označené s * sú povinné. Pokyny k úhrade štartovného poplatku obdržíte prostredníctvom e-mailu. Zoznam prihlásených účastníkov je aktualizovaný cca každých 2 dní

(uvedené ceny štartovného platia do 1.3.2024 ):

  • TRASA A: 64 € (1600 CZK)
  • TRASA B: 54 € (1360 CZK)
  • TRASA C: 44 € (1100 CZK)

 

Pokyny k úhrade štartovného obdrží účastník mailom po prihlásení v priebehu týždňa

Zľavy:

Všetci účastníci prvého ročníka a Čestní členovia Lazoklubu majú zľavu vo výške 8 € (190 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Víťazi hlavnej trasy (najdlhšej) v jednotlivých ročníkoch majú zľavu vo výške 20 € (480 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Účastníci starší ako 60 rokov (vrátane) majú zľavu vo výške 20 € (480 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Storno účasti a prevedenie štartovného poplatku:

V prípade zrušenia účasti do 31.7.2023 sa účastníkovi vracia štartovné po odpočítaní storno poplatku vo výške 6 . Je tiež možné prevedenie štartovného poplatku v plnej výške na iného účastníka, a to v termíne do 10.8.2023.