ZNAČENIE TRASY A KONTROLY

Väčšina trás 100MKMK vedie po chodníkoch s turistickým značením. Ako vlastné značenie budú použité fáborky  žlto-čierne a žlté reflexné šípky (viď foto):

 

Na dôležitých miestach budú použité navádzače "100MKMK šípky čierne na žltom podklade" (viď foto):

 

Označenie začiatku úseku s turistickou značkou danej farby na trase:

 

Označenie začiatku úseku s vlastným značením na trase:

 

Označenie kontrol ceduľami a ich umiestnenie (cedule (sú sú doplnené o reflexné prvky):