ZNAČENIE TRASY A KONTROLY

Väčšina trás 100MKMK vedie po chodníkoch s turistickým značením. Ako vlastné a najčastejšie značenie budú použité   veľké žlté ( žlté s reflexšpičkou ) šípky  a ojedinele kde nebude možnosť ich osadenia tiež žltočierne fáborky.

 

Na dôležitých miestach budú použité navádzače "100MKMK šípky čierne na žltom podklade" (viď foto):

 

Označenie začiatku úseku s turistickou značkou danej farby na trase:

 

Označenie začiatku úseku s vlastným značením na trase:

SYSTÉM KONTROL 2021 :

Pre jubilejný ročník som trocha pozmenil systém kontrol, resp. zjednodušil, dúfam, že mi to nebudete mať za zlé.

takže kontrolu predstavuje voskovka ( Olafoprvok ) + zalamínované písmeno z pravej strany stromu, kde bude označenie kontroly. Voskovkou prislúchajúcou danej kontrole si zaznačíte dané písmeno do KONTROL KARTY. Poskladaním jednotlivých písmem, alebo znakov získate tajničku - bude to s určitosťou nejaký sofistikovaný výrok vládneho činitela, zrejme natoľko úbohý, že sa nebude dať uhádnuť....

 

Označenie kontrol ceduľami a ich umiestnenie (cedule sú sú doplnené o reflexné prvky):