PROGRAM 100MKMK 2020

Piatok 14. augusta:

8:00 - 13:00 Prezentácia účastníkov 100MKMK v priestoroch ZŠ Chtelnica

13:00 - 13:40 Briefing s výkladom trasy a ďalšími informáciami v priestoroch ZŠ Chtelnica

14:00 Spoločný štart účastníkov 100MKMK (areál ZŠ Chtelnica) *

* Najpomalším účastníkom trasy A (The Shadow Warrior, 210 km) bude umožnený štart o 12:00 na základe dohovoru s organizátorom podujatia.