PRIHLASOVANIE

 

Prihlasovanie na 100MKMK 2020 prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára:

>>>PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE 100MKMK 2020<<<

Údaje označené s * sú povinné. Pokyny k úhrade štartovného poplatku obdržíte prostredníctvom e-mailu. Zoznam prihlásených účastníkov je aktualizovaný cca každých 5-7 dní.

Štartovné v 1. vlne registrácií (uvedené ceny štartovného platia do 15.2.2020):

  • TRASA A: 44 € (1120 CZK)
  • TRASA B: 39 € (990 CZK)
  • TRASA C: 34 € (870 CZK)

Pokyny k úhrade štartovného obdrží účastník mailom po prihlásení v priebehu týždňa

Zľavy:

Všetci účastníci prvého ročníka a Čestní členovia Lazoklubu majú zľavu vo výške 6 € (160 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Víťazi hlavnej trasy (najdlhšej) v jednotlivých ročníkoch majú zľavu vo výške 10 € (270 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Účastníci starší ako 65 rokov (vrátane) majú zľavu vo výške 15 € (400 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Storno účasti a prevedenie štartovného poplatku:

V prípade zrušenia účasti do 31.7.2020 sa účastníkovi vracia štartovné po odpočítaní storno poplatku vo výške 6 €. Je tiež možné prevedenie štartovného poplatku v plnej výške na iného účastníka, a to v termíne do 10.8.2020.

TOPlist