PRIHLASOVANIE

MOŽNÉ DO 13.8.2019

Prihlasovanie na 100MKMK 2019 prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára:

>>>PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE 100MKMK 2019<<<

Údaje označené s * sú povinné. Pokyny k úhrade štartovného poplatku obdržíte prostredníctvom e-mailu. Zoznam prihlásených účastníkov je aktualizovaný cca každých 5-7 dní.

Štartovné v 5. vlne registrácií (uvedené ceny štartovného platia od 1.7.2019):

  • TRASA A: 50 € (1280 CZK)
  • TRASA B: 45 € (1150 CZK)
  • TRASA C: 35 € (900 CZK)

Zľavy:

Všetci účastníci prvého ročníka a Čestní členovia Lazoklubu majú zľavu vo výške 6 € (160 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Víťazi hlavnej trasy (najdlhšej) v jednotlivých ročníkoch majú zľavu vo výške 10 € (270 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Účastníci starší ako 65 rokov (vrátane) majú zľavu vo výške 15 € (400 CZK) z aktuálnej výšky štartovného (platí iba pre trasy A a B).

Storno účasti a prevedenie štartovného poplatku:

V prípade zrušenia účasti do 31.7.2019 sa účastníkovi vracia štartovné po odpočítaní storno poplatku vo výške 6 €. Je tiež možné prevedenie štartovného poplatku v plnej výške na iného účastníka, a to v termíne do 12.8.2019.

TOPlist